NHẬP TỪ KHÓA

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Xây dựng chiến lược bán hàng cho Công ty Cổ Phần Mỹ Việt giai đoạn 2011 – 2015 | TIỂU LUẬN | LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU, ĐỀ TÀI THAM KHẢO

ChươngI: Chiến lược bán hàng.

Có nhiều khái niệm liên quan được
nhiều quản trị hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo Alíred Chadler thì “ Chiến
lược kinh doanh là sự xác định các mục tiêu cơ bản, lâu dài của doanh nghiệp,
đồng thời lựa chọn cách thức hoặc quá trình hành động và phân phối các nguồn
lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó Theo Fred R David thì “ Chiến lược
kinh doanh là những phương tiện để đạt đến mục tiêu dài hạn
Tóm lại, dù mỗi nhà quản trị có
cách tiếp cận riêng trong nghiên cứu nên diễn đạt các khái niệm có khác nhau
nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh những nội dung chính sau:
-       Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh
nghiệp.
-       Lập kế hoạch để thực hiện được các mục tiêu.
-        Lựa chọn các chính sách, triển khai và phân bổ các
nguồn tài nguyên để đạt được mục tiêu đó.
Dựa trên những căn cứ khác nhau mà người ta tiến hành phân loại theo những
chiến lược khác nhau. Căn cứ vào phạm vi nghiên cứu:
-         Chiến lược tổng quát: đề cập đến những vấn đề quan
trọng nhất, có ý nghĩa lâu dài và quyết định đến những vấn đề sống còn của
doanh nghiệp.
-         Chiến lược bộ phận: chiến lược sản phẩm, chiến lược
giá, chiến lược Marketing, chiến lược nguồn nhân lực.
Hai chiến lược này kết hợp với nhau sẽ tạo thành chiến
lược kinh doanh hoàn
chỉnh.
1.3.  Quản trị chiến lược:
Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép đạt được những mục tiêu đã đề ra gắn liền với thành công trong lâu dài của doanh nghiệp.
Tải nội dung: Xây dựng chiến lược bán hàng cho Công ty Cổ Phần Mỹ Việt giai đoạn 2011 – 2015

Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến năm 2015


Mục lục
Tóm tắt nghiên cứu PHẦN MỞ ĐẦU1.       
1.Sự cần thiết của đề tà và lý do chọn công ty Bánh kẹo Hải Châu
2.      Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
3.    Kết quả đạt được
4.    Bố cục của đồ án
Chương 1: TỔNG QUAN LÝ
THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.1. Khái niệm quản trị chiến lược
1.2. Các giai đoạn quản trị chiến lược
1.3. Vai trò và nhiệm vụ của quản trị chiến lược
1.4. Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược
1.5.  Một số lưu ý khi sử dụng mô hình DPM và SM để đánh giá chiến lược của công ty Bánh kẹo Hải Châu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu
2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.1    Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
2.2.2    Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
2.4. Phương pháp đánh giá và nhận xét
2.5.  Những khó khăn
hạn chế khi nghiên cứu thực hiện đồ án
Chương 3: PHÂN TÍCH
CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BÁNH
KẸO HẢI CHÂU
3.1. Giới thiệu
3.2. Sứ mệnh
3.3. Phân tích chiến lược công ty Bánh kẹo Hải Châu theo mô hình DPM và SM
Chương 4: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU
4.1.  Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực hiện chiếnlược
4.2.  Hiệu quả của chiến lược
4.3.  Khó khăn trong việc gắn kết chiến lược với môi trường
cạnh tranh
4.4.  Khó khăn trong việc triển khai chiến lược
Chương 5: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU ĐẾN NĂM 2015
5.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu từ nay đến 2015
5.2. Giải  pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh
5.3.  Kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh đến năm 2015
KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo.
Phụ lục 1: hình Delta Project
Phụ lục 2: Bản đồ chiến lược
Phụ lục 3:Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Porter, chuỗi giá trị, mô hình SWOT
Phụ lục 4:Các sơ đồ, bảng biểu của công ty bánh kẹo Hải Châu
Xem và tải nội dung: Phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Châu và chiến lược đến năm 2015

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, LUẬN VĂN THẠC SĨ, CAO HỌC, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU, ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, CHUYÊN ĐỀ, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP, CÁC TÀI LIỆU, TIỆN ÍCH PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊNG CỨU

LUANVAN.VN CHIA SẺ LUẬN VĂN, TÀI LIỆU THAM KHẢO, LUẬN VĂN THẠC SĨ, CAO HỌC, LUẬN ÁN, TÀI LIỆU, ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN, BÁO CÁO, ĐỀ ÁN, CHUYÊN ĐỀ, THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO TỐT NGHIỆP, CÁC TÀI LIỆU, TIỆN ÍCH PHỤC VỤ HỌC TẬP, NGHIÊNG CỨU


Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

LUẬN VĂN CAO HỌC , THẠC SĨ, THẠC SỸ

CH11-2870 xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn 78 trang
CH11-2871  Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 98trang
CH11-2872  đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương đồng Nai 85trang
CH11-2873  phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam 96trang
CH11-2874  Hạn chế rủi ro giao dịch nhằm phát triển dịch vụ Internet banking trong các ngân hàng thương mại Việt Nam 97trang
CH11-2875  ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 200trang
CH11-2876  Các giải pháp phát triển Bảo hiểm tiền gửi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long 95trang
CH11-2877  Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại VCB đồng Nai 89trang
CH11-2878  Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân Hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 76trang
CH11-2879  Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 91trang
CH11-2880  Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang 145trang
CH11-2881  Nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan TP.HCM 113trang
CH11-2882  Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 122trang
CH11-2883  Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạng và giải pháp 133trang
CH11-2884  Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 108trang
CH11-2885  Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam 143trang
CH11-2886  Giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động vốn đối với hệ thống Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 77trang
CH11-2887  Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank 131trang
CH11-2888  Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh 77trang
CH11-2889  Hoàn thiện quản lý tài chính tại Bệnh viện Nhi Trung ương 89trang
CH11-2890  Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM 84trang
CH11-2891  Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 122trang
CH11-2892  Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương 92trang
CH11-2893  ứng dụng hiệp ước quốc tế Basel II vào hệ thống quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam 119trang
CH11-2894  giải pháp điều hành chính sách lãi suất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 87trang
CH11-2895  Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Techcombank 83trang
CH11-2896  Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư bất động sản tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 107trang
CH11-2897  Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Sở giao dịch – Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam 226trang
CH11-2898  tăng cường xử lý nợ xấu tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 131trang
CH11-2899  giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 115trang
CH11-2900  hoàn thiện cơ chế thu bảo hiểm xã hội ở Việt Nam 180trang
CH11-2901  Tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 109trang
CH11-2902  nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng công thương việt nam chi nhánh hoàn kiếm 110trang
CH11-2903  Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 128trang
CH11-2904  Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 162trang
CH11-2905  Công tác phát hiện và điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế 137trang
CH11-2906  Quản lý Nhà nước về đầu từ trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Viêng Chăn nước CHDCND Lào 113trang
CH11-2907  Phát triển dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam 92trang
CH11-2908  Nâng cao hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam 115trang
CH11-2909  Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Hà Nội 98
CH11-2910  Phát triển quan hệ thương mại giữa tỉnh Quảng Tây Trung Quốc với Việt Nam 104
CH11-2911  Phát triển dịch vụ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng ngoài quốc doanh VPBank - Chi nhánh Hà Nội 95
CH11-2912  phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 223trang
CH11-2913  các giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai tỉnh vân nam và quảng tây trung quốc (đề tài cấp bộ) 169trang
CH11-2914  giải pháp khuyến khích sự hình thành và phát triển quỹ đầu tư dạng mở tại Việt Nam 104trang
CH11-2915  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh xi măng thuộc VICEM trong nền kinh tế thị trường 117trang
CH11-2916  Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 107trang

THAM KHẢO ĐỀ TÀI THÊM TẠI MỘT SỐ ĐỊA CHỈ WEBSITE DƯỚI ĐÂY
liên hệ
Hotline: 09.48.48.53.53
yahoochat: maidongtk
yahoochat: luanvannet
skychat: luanvannet